Μονάδα Μελέτης Ύπνου

Α' Ψυχιατρική Κλινική

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ναρκοληψία

Η έναρξη της ναρκοληψίας είναι συνήθως ύπουλη, πριν την ηλικία των 14 ετών και τυπικά η πλήρης κλινική της εικόνα εμφανίζεται στην όψιμη εφηβεία ή στην πρώιμη νεανική ηλικία. Εφόσον η διαταραχή εγκατασταθεί, η πορεία είναι χρόνια, χωρίς σημαντικές υφέσεις.

Η ναρκοληψία συνδέεται συχνά με ελαττωματικά επίπεδα ορεξινών (ή υποκρετινών, πρωτεϊνών που ρυθμίζουν τον ύπνο, την όρεξη και το βάρος) οι οποίες παράγονται από τον υποθάλαμο του εγκεφάλου. Έχουν ενοχοποιηθεί αυτοάνοσοι μηχανισμοί οι οποίοι καταστρέφουν τους νευρώνες που παράγουν την Ορεξίνη. Φαίνεται ότι εμπλέκονται γονίδια στις περιοχές HLA-DR2 και HLA-DQ1, υπάρχει δε στενή συσχέτιση με την ύπαρξη του γονιδίου HLA-DQB1*0602, το οποίο ανευρίσκεται σε περίπου 90% των ασθενών με ναρκοληψία έναντι του 15-35% του γενικού πληθυσμού.