Μονάδα Μελέτης Ύπνου

Α' Ψυχιατρική Κλινική

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση των Διαταραχών του Ύπνου (αναθεωρημένη έκδοση, International Classification of Sleep Disorders, Revised, ICSD-R, 2005) της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής του Ύπνου (American Academy of Sleep Medicine), οι 80 και πλέον διαφορετικές διαταραχές ύπνου που εμφανίζονται σε ενήλικες και παιδιά ομαδοποιούνται σε 4 κύριες κατηγορίες :

  1. Δυσυπνίες (dyssomnias): πρωτοπαθείς διαταραχές του ύπνου που χαρακτηρίζονται από αϋπνία ή υπέρμετρη υπνηλία κατά την ημέρα
  2. Παραϋπνίες (parasomnias): διαταραχές που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του ύπνου και χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση ανεπιθύμητων εκδηλώσεων που παρεισφρύουν στη φυσιολογική διαδικασία του ύπνου
  3. Διαταραχές του ύπνου που συνδέονται με ψυχιατρικές, νευρολογικές ή άλλες ιατρικές διαταραχές
  4. Άλλες προτεινόμενες διαταραχές του ύπνου